Kształcenie Operatorów Sprzętu Technicznego

www.kursnawidlak.pl

 

O Firmie

Zajmujemy się szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe.

Zakres szkoleń obejmuje urządzenia transportu bliskiego objęte czynnościami Urzędu Dozoru Technicznego między innymi:

 • wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe),
 • wózki specjalne,
 • suwnice i żurawie warsztatowe,
 • podesty ruchome,
 • żurawie przeładunkowe budowlane i leśne,
 • bezpieczna wymiana butli gazowej.
 • Celem szkoleń jest przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operatora danego urządzenia.

  Szkolenia zakończone są egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

  Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie ukończenia kursu (na dany typ wózka)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT.
 • Uprawnienia honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Dla osób bezrobotnych mogących podjąć pracę istnieje możliwość dofinansowania kursu przez Urząd Pracy, zgodnie z obecnie obowiązuyjącymin przepisami.


   
  Adres:
  KOST Jarosław Mendaluk
  ul. Lipowa 3
  67-124 Nowe Miasteczko
  Kontakt:
  Telefon: 608 097 366 / 660 768 923
  E-mail: kurs@kursnawidlak.pl
            jaroslawmendaluk@interia.pl
  Dane Firmy:
  NIP: 925-11-22-366
  REGON: 978032190
  Konto: 29 1140 2004 0000 3502 3239 6076


  Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl